کنترل باکس درب اتوماتیک شیشه ای یونیک

کنترل باکس درب اتوماتیک شیشه ای یونیک (Unique glass doors automatic control box) دارای کانکتورهای مختلفی است.

برای اتصال موتور و متعلقات و چشمی درب شیشه ای و دیگر لوازم جانبی درب برقی شیشه ای یونیک که به آن میپردازیم .

کانکتور اتصال کابل موتور، کانکتور اتصال کابل کلید تعیین وضعیت ، دکمه وود به تنظیمات ، دکمه پایین آوردن تنظیمات ، دکمه بالا بردن تنظیمات ، کانکتور اتصال چشم داخل ، کانکتور اتصال چشم بیرون ، کانکتور اتصال کابل چشم ایمنی ، کانکتور اتصال قفل ، محل اتصال کابل باطری و کانکتور اتصال برق 220 ولت ورودی محل اتصال کلید ON وOFF ،

تنظیمات کنترل باکس درب اتوماتیک شیشه ای یونیک : تنظیمات اولیه جهت ورود به کنترل باکس درب اتوماتیک شیشه ای یونیک بایستی دکمه Mode را به مدت سه ثانیه بصورت ممتد فشار داد تا عبارت n- ثیت گردداکنون بایستی دکمه را رها کرده و به کمک دکمه های Up و Down به مقادیر دلخواه در هر تنظیم رسید شایان ذکر است  که با هر بار فشردن دکمه Mode از یک تنظیم به تنظیم بعدی میرویم در ادامه به شرح هر کدام میپردازیم .

تنظیم زمان باز ماندن کنترل باکس درب اتوماتیک شیشه ای یونیک

برای تنظیم زمان باز ماندن درب یا همان تایم اتوماتیک در منوی n- میتوانیم تنظیمات را از 0 تا 999 ثانیه تغییر داد عدد پیش فرض اولیه 0 است . n1 جهت سرعت باز شدن لتهای درب اتوماتیک شیشه ای است که از 1 تا 90 و عدد تنظیم شده استاندارد کارخانه ای70 میباشد که نسبت به شرایط استفاده از دستگاه و یا شرایط عبور و مرور میتواند تغییر کند . n2

جهت تنظیم درصد نیمه باز شو یا حالت زمستانی مورد استفاده قرار میگیرد و از 20 تا 95 درصد بر حسب نیاز میتوان تنظیم کرد که از نظر شرایط عمومی میزان 60 درصد میتواند جوابگوی نیاز باشد حالت زمستانی در زمانی استفاده میشود که هوای بیرون خیلی سرد و یا گرم باشد و نخواهیم تبادل هوا بین داخل و بیرون انجام شود و یا کمتر انجام شود از این امکان استفاده میشود .

که گزینه ای بسیار کاربردی برای صرفه جویی در مصرف انرژی و همچنین پایین آمدن اصطحلاک مکانیکی

درب اتوماتیک شیشه ای به نظر میرسد.n3 برای تنظیم سرعت بسته شدن در اتوماتیک شیشه ای است که از 10 تا 90 میتواند تنظیم شود که تنظیم کارخانه ای آن عدد 40 است.

اینکه عدد سرعت بسته شدن از عددسرعت باز شدن کمتر است دلیلی منطقی دارد و آن این است که در زمان باز شدن بدلیل اینکه وارد شونده بتواند راحتتر و با سرعت بیشتر وارد شود و یا اینکه ممکن است چند نفر بطور همزمان وارد شوند بدون دغدغه وارد شوند.

و اینکه با سرعت کمتری بسته می شود به همان دلیل قبل که وارد شونده بتواند زمان بیشتری را جهت ورود در اختیار داشته باشد سرعت بسته شدن را کمتر تنظیم میکنیم گر چه بعضی افراد این اعداد را برابر با هم تنظیم میکنند که گاهی مشتری و افرادهم با مشکلاتی  روبرو میشوند و دوستان نصاب به اصل مشکل پی نبرده و یا بی توجه به آن از موضوع گذر میکنند .

توسط گزینه n5  میتوان نوع درب اتوماتیک شیشه ای را از چپ یا راست بودن تعیین کرد به این معنا که اگر موتور درب اتومات سمت راست و یا چپ نصب شده باشد و یا به هر دلیلی درب در کورس اصلی خود کارنکند و عکس عمل متعارف کار کند با این گزینه میتوان آن را تغییر داد که اگر عدد آن روی 00 باشد سیستم چپ و اگر 01 باشد سیستم راست خواهد بود .

در این قسمت Mode اول به پایان رسید و برای ورود به mode  دوم به روش زیر عمل میکنیم .

دکمه mode را به مدت 6 ثانیه نگه میداریم وارد منوی دوم میشود در این منو میتوانیم تعداد باز و بسته شدن درب و تهداد ضربه خوردن درب و تعداد خاموش و روشن شدن درب را مشاهده کنیم که البته چندان مورد نیاز نمیباشد به همین دلیل به دیگر منوها میپردازیم .

با نگه داشتم 12 ثانیه دکمه mode وارد منوی سوم میشویم در گزینه E1 گزینه ای است برای تنظیم فضای حرکتی معکوس درب در حالت بسته که از 2 تا 25 قابل تنظیم بوده و تنظیمات اولیه آن 15 می باشد .

گزینه E2 ترمز انتهای سیستم میباشد به این معنی که لتهای درب اتوماتیک شیشه ای پس از رسیدن به انتهای باز شدن  درب با حرکت آهسته به انتها میرسد و ترمز میکند این گزینه از 1 تا 32 قابل تنظیم است و تنظیمات اولیه عدد 16 را نشان میدهد .

E3 مشابه گزینه قبل است با این تفاوت که ترمز بسته شدن را تنظیم میکند و از 0 تا 90 قابل تغییر است که کارخانه آن را روی عدد 10 تنظیم کرده است که این اعداد برحسب نیاز قابل تنظیم است .

گزینه E4 برای تنظیمات خاص استفاده می شود و کاربرد اپراتوری ندارد . گزینه E5 تنظیمات زمان کار قفل مکانیکی را تنظیم میکند که از 0 تا 02 میتوان آن را تنظیم کرد . گزینه E6 حالتهای درب اتوماتیک را در زمان قطع برق تعیین میکند و در موقعیتهای مختلف عمل میکند .گزینه E7 قدرت موتور را میتوان با آن تنظیم کرد قدرت موتور در حالت سنگینی لتها و یا سبکی آن با دو عدد 00 و 02 تعیین میشود.

در هر قسمت از تنظیمات منو برای خروج از برنامه میتوان دکمه mode  را به مدت 3 ثانیه نگه داشت و از منو خارج شد.نکته مهم اینجاست که در زمان راه ندازی اولیه می بایست E6=02 باشد تا سیستم بتواند محل خود را بطور کامل شناسایی کند .برای بخشی از تنظیمات کنترل باکس درب اتوماتیک شیشه ای باید به کلید تعیین وضعیت دیجیتال رجوع کرد .

تنظیمات کنترل باکس درب اتوماتیک شیشه ای یونیک

برای ورود به منوی تنظیمات  کنترل باکس درب اتوماتیک شیشه ای یونیک توسط کلید دیجیتال دکمه setting را دو بار پشت سر هم فشار میدهیم گزینه enter pass ظاهر میشود اینک  برای کد دادن ریموت جدید دکمه های  lock- full open-partial open-automatic را فشار میدهیم و در ادامه با ظاهر شدن عبارت lerning یکی از دکمه های ریموت را فشرده تا عدد ریموت ست شده روی کلید دیجیتال نمایش داده شود .

برای حذف کردن تمامی ریموت ها پس از ورود به منو دکمه های full open-full open-full open-partial open را فشار میدهیم در ادامه با ظاهر شدن کلمه clear all حافظه ریموت پاک می شود .

برای فعال کردن قفل صفحه کلید و استفاده از رمز 5 رقمی باید اول به منوی تنظیمات ئارد شوید و سپس به ترتیب دکمه های automatic-full open-exit-partial open را میزنیم در ادامه کلمه keypad locked نمایش داده میشود که نشانه قفل شدن صفحه کلید است حال پس از هر بار قفل شدن صفحه کلید دکمه های full open-full open-automatic-partial open-lock را فشار داده تا رمز باز شود .

غیر فعال کردن کنترل باکس درب اتوماتیک شیشه ای یونیک

روش غیر فعال کردن قفل به روش بیان شده در زیراست . پس ازورود به منوی تنظیمات دکمه های automatic-full open-exit-partial open را فشار دهید تا قفل صفحه لید باز شود .

در درب اتوماتیک شیشه ای یونیک گزینه ای بنام input وجود دارد که کارکرد آن به گونه است که در صورت استفاده از دستگاههای اکسس و یا کلید دستی برای باز کردن درب اتوماتیک شیشه ای بکار میرود.

برای فعال کردن این منو پس از ورود به بخش تنظیمات دکمه های automatic-automatic-full open-full open را فشار میدهیم اکنون روی صفحه نمایشگر کلمه input enable نمایش داده میشود برای غیر فعال کردن این گزینه تمامی مراحل بالا را مجددا انجام میدهید که به منزله غیر فعال کردن میباشد .

در ادامه برای فعال کردن رله خروجی قفل lock out بایستی ابتدا به روش بیان شده در قبل وارد تنظیمات شویم و سپس automatic-automatic-partial open-partial open را پشت سر هم فشار میدهیم تا این گزینه فعال سود و برای غیر فعال کردن همین مراحل را تکرار میکنیم .

و در پایان جهت برگرداندن تنظیمات به تنظیمات کارخانه یا factory reset بدین منظور ابتدا باید وارد منوی تنظیمات شوید سپس 4 بار دکمه exit   را بفشارید اکنون روی نمایشگر عبارت factory reset نمایش داده میشود یعنی تنظیمات کارخانه انجام شده است .

در مقاله توضیحاتی در مورد کنترل باکس درب اتوماتیک شیشه ای یونیک داده شده امیدواریم مفیده بوده باشد.

جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با شماره تماس

02166695789

09129287034

تماس بگیرید