Project Description

راهبند امنیتی راهبندی بسیار امن بوده که از ورقهای آهنی و نورد شده با ضخامت بالا تولید می شود که در  دو نوع بولارد و زرهی می باشد .راهبند امنیتی برای برقراری امنیت در ورودی مکانهای حساس که نیاز به امنیت بالایی دارند مورد استفاده است ، از قبیل ورودی مراکز سیاسی ، مراکز نظامی و انتظامی ، ورودی مراکز پتروشیمی و … .

از راهبند بولارد برای مسدود کردن بخشی از معابر برای جلوگیری از عبور خودروهای سبک و سنگیننیز استفاده می شود.اما بیشترین کاربرد آن به دلیل امنیت بالایی که دارد جهت مسدود کردن ورودی مراکزحساس می باشد.