sayebandoor logo

درب اتوماتیک شیشه ای آندیا

راهنمای  نصب مدار کنترل باکس درب اتوماتیک شیشه ای آندیا (Andia glass automatic door)ابتدا سیمهای موتور را در جهت مناسب یعنی سیم مشکی به منفی و سیم قرمز به مثبت مدار کنترل باکس و کانکتور دو پین روی مدار متصل کنید .

سپس کابل اینکودر را به کانکتور اینکودر (کانکتور مخابراتی 4 پین) باید دقت کنید که سیمها هر کدام از سیمهای اینکودر در جای خود نصب شود یعنی سیم قرمز به مثبت روی مدار و سیم مشکی به منفی روی مدار و سیمهای زرد و سبز هر کدام به a و b روی مدار متصل شود .

سیمهای خروجی ترانس تغذیه را به کانکتور مربوط به تغذیه روی مدار پین های منبع تغذیه متصل کنید .

کارکرد درب اتوماتیک شیشه ای آندیا

تا زمانیکه از نحوه کارکرد صحیح موتور و مدار مطمئن نشده اید به هیچ عنوان سیمهای وسایل جانبی از قبیل

چشمیهای درب اتوماتیک و سنسورها و مادون قرمز و قفل و دیگر قطعات را به مرکز کنترل باکس درب اتوماتیک متصل نکنید .

در این شرایط درب برای اسکن کردن خود شروع به باز شدن میکند تا نقطه انتهایی خود و با استوپر برخورد خواهد کرد که کلمه O روی نمایشگر نمایش داده می شود پس از آن درب شروع به بسته شدن می کند که کلمه C روی نمایشگر نمایش داده می شود و به این ترتیب اسکن و برنامه اولیه درب اتوماتیک انجام می شود .

اگر در زمان اسکن اولیه درب معکوس کار کرد جای دو سیم منفی و مثبت موتور را جابجا کنید تا حرکت درب در جهت خود انجم شود . درب پس از بسته شدن در وضعیت اتوماتیک قرار گرفته و حرف A روی سون سگمنت نمایش داده می شود .

در صورت فشردن دکمه تست درب اتوماتیک یکبار باز و بسته می شود و حتما درب به استوپر می رسد در صورتی که نرسید گزینه 3 را افزایش دهید و دو باره درب را تست کنید تا زمانی که لتهای درب اتوماتیک به استوپر برسد .

ترمینالهای سمت راست مدار کنترل باکس درب اتوماتیک آندیا مربوط به اتصال چشمی های فتوسل و دستگاههای اکسس وهمچنین کلید تعیین وضعیت که به ترتیب زیر می باشد .

ترمینال درب اتوماتیک شیشه ای آندیا

بلوک ترمینال سنسور داخلی شماره 1 و 2 مربوط به برق تغذیه چشمی فتوسل داخل است که سیم مثبت به ترمینال 1 و سیم منفی به ترمینال 2 متصل می شود . ترمینال 3 مشترک رله فرمان چشمی و ترمینال 4 مربوط به فرمان چشمی فتوسل است.

که سیمهای زرد و سفید چشمی را به آن وصل میکنیم . در بلوک ترمینال چشمی بیرونی ترمینال شماره1 و 2 مربوط به برق تغذیه چشمی فتوسل بیرون است که سیم مثبت به ترمینال 1 و سیم منفی به ترمینال 2 متصل می شود ترمینال شماره 3 مشترک رله فرمان چشمی و ترمینال 4 مربوط به فرمان چشمی فتوسل است و ترمینال شماره 5 مربوط به چشمی و رله مادون بین درب است که در صورت نیاز میتوان از آن استفاده نمود .

ترمینال 3 و 4 بعدی برای استفاده از دستکاههای اکسس و متصل کردن رله فرمان آن به این ترمینال می باشد . بلوک ترمینال KEY دارای 6 ترمینال است که برای استفاده از کلید دستی که اتصال و معرفی ترمینالهای آن به این قرار است ترمینال شماره 1 مربوط به تغذیه مثبت و 2مربوط به تغذیه منفی کلید دستی است ترمینال شماره 3 مربوط به قفل کردن درب اتوماتیک میباشد

ترمینال شماره4  برای باز کردن دائم لتهای درب اتوماتیک می باشد ترمینال شماره 5 بصورت نیمه باز شو می باشد که در زمان سرما میتوان درب اتوماتیک را بصورت نیمه باز کرد تا هوای گرم و سرد تبادل نشده و صره جویی انرژی را هم داشته باشیم

ترمینال شماره 6 برای زمانی استفاده می شود که میخواهیم ار سمت بیرن کسی وارد نشده بلکه از داخل بتوان به بیرون تردد داشت . سیمهای تغذیه سیم پیچ AC را به ترمینال 24 ولت مدار درب اتوماتیک وصل میکنیم و سیمهای مثبت و منفی باطری را با دقت با پلاریته خودبر روی ترمینال مربوطه وصل میکنیم . در صورتی که از قفل مکانیکی استفاده می کنید سیمهای قفل را با دقت + و – بر روی ترمینال باطری نصب کنید .

سیمهای مثبت و منفی موتور را بر روی ترمینال مربوط به موتور میبندیم سوکت  سیمهای اینکودر را در راستای جهت تعیین شده روی محل سوکت خودش متصل می کنیم .

حالتهای درب اتوماتیک شیشه ای آندیا بر روی سون سگمنت

زمانیکه یکی از دکمه های روی ریموت را فشار می دهیم و در وضعیت اتوماتیک باشد حرف بزرگ A نمایش داده می شود .

در حالت نیمه باز زمانی که بر روی سون سگمنت حرف P نمایش داده شده باشد به این معنی است که درب اتوماتیک در حالت نیمه باز شو اتوماتیک قرار دارد .

زمانی که بر روی صفحه سون سگمنت مدار درب اتوماتیک آندیا حرف 1 نمایش داده شود معنای آن این است که درب در حالت یکطرفه قرار دارد یعنی تردد فقط از یک طرف انجام می شود افرادی که از داخل به سمت بیرون میخواهند بروند مجار به خروج هستند و افرادی که از بیرون به سمت داخل میخواهند تردد کنند نمی توانند .

در صورتی که روی سون سگمنت مدار درب اتوماتیک حرف L نوشته و نمایش داده شود معنای آن این است که درب اتوماتیک در حالت قفل قرار دارد و تردد به طور کامل انجام نمی شود .

حالت دائم باز در زمانی برای درب اتوماتیک فعال است که حرف O بر روی سون سگمنت مدار درب اتوماتیک نمایش داده شود در این حالت درب به طور کامل باز مانده و تا زمان فرمان بعدی باز می ماند و عملیات باز و بسته شدن عادی درب انجام نمی گردد .

برای اضافه کردن ریموت به این مدار درب اتوماتیک ابتدا باید دکمه کوچکی را که بر روی مدار رسیور درب اتوماتیک قرار دارد را فشرده تا چراغ قرمز روی آن روشن شود سپس دکمه روی ریموت را فشرده و پس از خاموش شدن چراغ قرمر ریموت را رها کرده و در این حالت ریموت به مدار اضافه شده است .

برای پاک کردن ریموتها باید دکمه روی رسیور را فشرده تا زمانی ک چراغ روشن و مجدد خاموش شود که در این حالت تمامی ریموتهای نصب شده بر روی رسیور پاک شده است . برای ورود به منوی تنظیمات باید اول دکمه K1 را بزنید با زدن دکمه K2 وارد منو می شوید دکمه K3 برای بالا بردن مقادیر و پس از این مراحل دکمه K1 برای خروج زمنوی تنظیمات است .

پس از ورود به منوی تنظیمات از عدد 0 تا 9 نمایش داده می شود که عدد 0 برای انتخاب کلید تعیین وضعیت است اگر زیر منوی آن بر روی 0 باشد حالتهای درب اتوماتیک شیشه ای آندیا با ریموت تعیین می شود .

اگر این زیر منو روی عدد 1 باشد تغییر حالتهای درب اتوماتیک هم توسط ریموت و هم توسط کلید تعیین وضعیت صورت می گیرد منوی 1 برای سرعت باز شدن درب است که از 1 تا B قابل تنظیم است که 1 حداقل و B حداکثر و 8 حالت استاندارد آن است

2 سرعت بسته شدن می باشد و از 1 تا 7 قابل تغییر است 1 حداقل و B حداکثر و 7 سرعت استاندارد خواهد بود . 3 ترمز انتهای درب اتوماتیک  شیشه ای آندیا در زمان باز شدن است از 1 تا 9 قابل تنظیم است که 1 کمترین و 9 بیشترین است .

4 ترمز انتهای سیستم درب اتوماتیک شیشه ای آندیا در زمان بسته شدن است و از 1 تا 9 قابل تنظیم خواهد بود عدد 1 کمترین و عدد 9 بیشترین می باشد عدد استاندارد در این دو حالت عدد 3 می باشد .

5 منوی زمان باز ماندن درب است که از 1 تا 9 تنظیم می شود عدد 1 کمترین و عدد 9 بیشترین زمان باز ماندن درب اتوماتیک است . منوی 6 جهت تنظیم قدرت موتور می باشد قدرت موتور درب اتوماتیک از 1 تا 9 قابل تنظیم است در این میان عدد 1 کمترین و عدد 9 بیشترین می باشد .

در منوی 7 حالت زمستانی برای درب اتوماتیک شیشه ای آندیا را می توانیم تنظیم کنیم این منو را از 40 درصد تا 100 درصد میتوانیم بازشوی درب اتوماتیک را تنظیم کنیم .

در منوی 8 سرعت دوم درب اتوماتیک شیشه ای آندیا در زمان باز شدن  را میتوان تنظیم کرد در این منو از 1 تا 9 میوان سرعت دوم را تنظیم کرد . منوی 9 برای تنظیمات قفل برقی برنامه شده است که از0 تا 8 قابل تنظیم است که 0 یعنی غیر فعال کردن قفل برقی و 8 بیشترین زمان قفل برقی است .

منوی A جریان موتور را تنظم می کند در این قسمت فشار موتور را بر مانع تنظیم کرد که در صورت وجود مانع موتور دچار جریان کشی می شود و مدار موتور را در جهت معکوس هدایت میکند تا نه موتور آسیب ببیند و نه مانع یا جسم موجود. منوی B جهت ریست کردن کل برنامه مدار به حالت کارخانه ای است .

کدهای عملکرد قفل در منوی تنظیمات قفل درب اتوماتیک شیشه ای آندیا

مد 0 قفل بدون عملکرد است.

مد 1 قفل لابل و تمامی قفلهایی که همیشه ولتاژ نیاز دارند توسط کانکتور LOCK1

مد 2 تا 8 انواع فغلهای ولتاژ لحظه ای مانند قفلهای ترمکس رکورد و … توسط کانکتور LOCK2

کد ارورهای سسیتم مداردرب اتوماتیک شیشه ای آندیا

E گیر مکانیکی در سیستم درب اتوماتیک

E0 ایراد در کنترل باکس وجود دارد

E1 موتور بیشتر از حد مجاز دچار جریان کشی شده است

E2 این ارور در مدار درب اتوماتیک مربوط به اینکودر موتور می باشد

E3 مربوط به آیسی ایپیرام و برنامه مدار درب اتوماتیک است

جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با شماره تماس

02166695789

09129287034

تماس بگیرید

قیمت درب اتوماتیک شیشه ای آندیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.