درب اتوماتیک بازویی فک facc ایتالیا

درب اتوماتیک بازویی فک facc ایتالیا (Automatic door armres  facc Italy)،به عنوان شروع به مشخصات فنی مدار

درب اتوماتیک بازویی بپردازیم ولتاژ منبع تغذیه 230 ولت است حداکثر توان موتور 800 وات حداکثر جریان مجاز لوازم کمکی 0.5 آمپر حداکثر بار قفل الکتریکی 15 ولت آمپر میباشد . شرکت فک توصیه می کند موارد استفاده خود را با توجه به مشخصات فنی مدار درب اتوماتیک تنظیم و دقت کنند تا از هر دستگاه به اندازه توان آن کار دریافت شود و طول عمر آن دستگاه بیشتر گردد و از هزینه های اضافی جلوگیری شود .

تنظیمات درب اتوماتیک بازویی فک facc ایتالیا

قبل از اقدام و هر گونه کار بر روی مدار درب اتوماتیک همواره برق دستگاه را قطع کنید. یک فیوز حرارتی با آستانه قطع مناسب در بالادست سیستم نصب کنید کابل اتصال زمین را به ترمینال مربوطه در رابط J3 دستگاه وصل کنید همواره کابلهای قدرت را از کابلهای مدار فرمان جدا کنید برای اجتناب از اختلالات الکتریکی از غلافهای جدا کننده یا کابلهای غلاف دار ستفاده کنید . اگر از دو یا چند وسیله ایمنی  استفاده میکنید که عملکرد یکسانی دارند باید با اتصال سری به هم وصل شوند باید از کنتاکتهای عادی بسته استفاده کنید .

قبل از وصل کردن فتوسلها توصیه می کنیم که نوع عملیات را بر طبق ناحیه حرکتی که باید از آن محافظت کنید انتخاب کنید . لوازمهای ایمنی حرکت باز شدن دروازه تنها در هنگام حرکت باز شدن درب عمل میکند بنابراین این وسایل برای حفاظت از ناحیه بین لنگه های درب و موانع ثابت در مقابل خطر ضربه و برخورد مناسب هستند .

لوازم ایمنی حرکت بسته شدن در هنگام بسته شدن درب عمل میکنند بنابراین این وسایل برای حفاظت از ناحیه بسته شدن در مقابل خطر ضربه و برخورد مناسب است . در صورتی که نیاز به قفل برقیدر سیستم وجود داشته باشد باید یک قفل برقی 12ولت با جریان متناوب بین ترمینال 24+ ولت و ترمینال lock وصل میکنیم .

اتصال دهنده j2 به منظور اتصال دهنده سریع مینی دک رمز گشا و گیرنده RP مورد استفاده قرار میگیرد لوازم جانبی را وصل کنید بطوری که وجه جانبی قطعات رو به سمت داخل کارت الکترونیک باشد برای وصل کردن یا جدا کردن قطعات ال برق دستگاه را قطع کنید .

فرمان باز شدن کامل : هر نوع مولد پالسی که با بستن یک کنتاکت فرمان فرمان باز شدن یا بسته شدن هر دو لنگه

درب اتوماتیک را میدهد برای متصل کردن این ترمینال کنتاکت NO مرکز ریموت را به صورت موازی  به یکی از ترمینالهای – منفی و ترمینال شماره 9 در بلوک J1 میبندیم .

فرمان باز شدن جزعی : هر نوع پالسی که با بستن یک کنتاکت فرمان فرمان باز شدن یا بسته شدن لنگه ای از دربها که با موتور یک به حرکت در می آید میدهد برای متصل کردن این ترمینال کنتاکت NO مرکز ریموت را بهصورت موازی به یکی از ترمینالهای – منفی و ترمینال شماره 10 در بلوک J1 میبندیم .

در صورتی که لوازم متوقف کننده و ایمنی در این سیستم وصل نشده باشد باید ترمینال شماره 11 را به یکی از ترمینالهای – منفی جمپر کنیم .

در صورتی که بخواهیم از چشمی فتوسل فقط در جهت بسته شدن درب اتوماتیک حفاظت کنیم یکی از سیمهای رله فرمان چشمی را به ترمینال 12 و سیم دیگر را به یکی از ترمینالهای منفی وصل میکنیم و اگر بخواهیم از چشمی محافظ  در جهت باز شدن استفاده کنیم سیمهای فرمان چشمی را به ترمینال شماره 13 ویکی ز ترمینالهای منفی وصل میکنیم و اگر بخواهیم فقط در جهت بستن از چشمی محافظ استفاده کنیم باید ترمینال شماره 13 را به ترمینال شماره 19 جمپرمیکنیم .

ترمینالهای 14 و 15 و 16 جهت گرفتن خروجیهای منفی استفاده میشود . ترمینالهای 17 و 18 با پلاریته مثبت + 24 ولت جهت گرفتن اتصال مثبت برای برق چشمی فتوسل و لوازم جانبی دیگر مورد استفاده قرار میگیرد . حداکثر جریان مبع تغذیه و لوازم جانبی مدار فرمان در ترمینال 24 ولت 500 میلی آمپر است .

ترمینالهای 7 و 8 مربوط به لامپ فلاشر است که سیمهای آن  باید به این دو ترمینال متصل شود . سیم com موتور 1 را به  ترمینال شماره 1 بلوک J4 متصل میکنیم.

دو سیم دیگر موتور را به همراه سیمهای خازن یکی به ترمینال 2 و دیگری به ترمینال 3 وصل میکنیم و همچنین سیم com بازوی 2 به ترمینال شماره 4 و دو سیم دیگر به همراه سیمهای خازن به ترمینال 5 و 6 وصل میشود .

ترمینالهای بلوک J3مربوط به برق اصلی و ورودی است که دارای 3 ترمینال است که از چپ سیم ارت وسط سیم فاز و سمت راست سیم نول وصل میشود . برنامه ریزی از طریق دیپ سوییچ های قرار گرفته شده بر روی مدار درب اتوماتیک بازویی فک 452 ایتالیا به ترتیب زیر است .

دیپ سوییچ DS2 درب اتوماتیک بازویی فک Faac ایتالیا

دیپ سوییچ شماره 1 امکان برنامه ریزی جهت تاخیر استارت بین لنگه اول و دوم را به کاربر میدهد تا در زمان شروع حرکت بازوها با یکدیگر تداخل ایجاد نکنند و در فضای امن بازوها باز و یا بسته شوند .

دیپ سوییچ شماره 2 این امکان را به شما میدهد در صورت روشن کردن  نوع کارکرد سیستم در باز کن خودکار در صورت عمل کردن فتوسل ها و محافظت در بسته شدن درب بازوها بصورت معکوس تغییر جهت داده و باز میشود و از صدمه زدن به فرد یا خودرو و یا هر مانع دیگر جلوگیری میکند .

دیپ سوییچ 3 در صورت روشن بودن جهت تست مدار چشمی فتوسل بکار میرود یعنی دستگاه قبل از ارسال فرمان به بازوهای درب اتوماتیک مدار چشمی را تست میکند و در صورتی ک ندار چشمی سالم بوده و درست عمل کند فرمان به بازوها منتقل میگردد .

دیپ سوییچ 4 در صورت داشتن قفل برقی قابل استفاده است در این گزینه مدار همزمان با عمل کردن و روشن شدن قفل برقی بازوی حامل قفل را زمانی کوتاه در کورس بسته شدن قرار داده و سپس فرمان باز را به بازوها میدهد با این عمل کار آزاد شدن قفل برقی تسهیل یافته و راحت تر باز میشود .

دیپ سوییچ DS1 درب اتوماتیک بازویی فک Faac ایتالیا

با استفاده از میکروسوییچ 1 و 2و 3 نیرو و سنسور ایمنی ضد برخورد جک شماره 1 قابل برنامه ریزی است و همین کاربرای جک شماره 2 توسط دیپ سوییچ های 4 و 5 و6 انجام شود . البته در مورد جکهای هیدرولیک حداکثر نیرو را باید انتخاب کنید و قدرت بازو را توسط شیرهای بای پس روی بازو تنظیم کنید .

منطق عملکرد دیپ سوییچهای 7 و 8 و 9و 10 جهت تایم اتوماتیک یا همان بسته شدن خودکار است که طبق جدول قابل رویت است .دیپ سوییچای 11 و 12 جهت تاخیر در بسته شدن دربها است که برای عدم تداخل دو لنگه درب اتوماتیک در حین حرکت است و ایمنی دستگاه به این شکل افزایش میابد.

اگر میخواهید سطح ایمنی دستگاه را افزایش دهید بهتر است عملکرد پیش چشمک زن را فعال کنید با این کار لامپ چشمک زن به مدت 5 ثانیه قبل از شروع حرکت جکها روشن شده و به حالت چشمک زن در می آید. روش فعال کردن آن به این طریق است .

از بسته بودن درب اطمینان حاصل فرمایید کنتکت stop را باز کرده و باز نگه دارید چک کنید که ال ای دی DL 10  خاموش باشد اگر روشن بود به این معناست که این برنامه فعال است . کلید فشاری F  را فشار دهید تا DL10 روشن شود کنتاکت stop را ببندید اکنون این گزینه فعال شده است.

برای غیر فعال کردن این گزینه میتوانید کنتاکت stop را مجدد باز کنید دکمه F  را فشار دهید و چک کنید که DL10 خاموش شده باشد اکنون غیر فعال است سپس کنتاکت stop را ببندی.

اکنون زمان راه اندازی سیستم است و باید نتیجه زحمات و تلاش خود را در اینجا مشاهده کنیم.

ابتدا باید از جهت چرخش موتورها مطمئن شویم که درست در جای خود قرار گرفته باشند .

اکنون زمان فرایند برنامه ریزی است لطفا در هنگام برنامه ریزی از بین مسیر درب حرکت نکنید چون چشمیها در این مرحله غیر فعال است و امنیت درب اتوماتیک بسیار پایین لنگه های درب باید بسته باشند.

در این مرحله برق دستگاه را وصل میکنیم دکمه F  را به مدت 5 ثانیه نگه میداریم ال ای دی DL10 چشمک زن میشود لنگه ها حرکت باز شدن را آغاز میکنند صبر کنید.

تا لنگه ها کاملا باز شوند پس از آن توسط ترمینال 9 و یا ریموت فرمانی را صادر کنید تا حرکت متوقف شود و ال ای دی DL10 از حالت چشمک زن خارج شود . در این مرحله مدار درب اتوماتیک برنامه خود را کاملا دریافت کرده و آماده کار ست . امیدوارم مطالب این مقاله مفید بوده باشد.

جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با شماره تماس

02166695789

09129287034

تماس بگیرید