Project Description

درب اتوماتیک ریلی و بازویی برای کنترل ورودی پارکینگهای مجتمع مسکونی و اداری ؛ برای ورودی باغ و ویلا و مواردی از این قبیل مورد استفاده است و از امنیت بالاتری در رده دربهای اتوماتیک برخوردار است .