درب های اتوماتیک به طور موثری به صرفه جویی در انرژی و کاهش هزینه های گرمایش و سرمایش سالانه کمک می کنند . درها فقط در صورت فعال شدن باز می شوند و به طور خودکار بسته می شوند تا باز ماندن درها از بین برود. آنها همچنین از خروج تهویه مطبوع و ورود هوا و گرد و غبار بیرونی جلوگیری می کنند