1. چه فناوری‌های موتور/دنده‌ای در کاربردهای اپراتور درب اتوماتیک روند صعودی دارند؟ موتورهای DC بدون جاروبک و موتورهای دنده DC بدون جاروبک محبوب ترین انتخاب امروزی برای کاربردهای درب اتوماتیک هستند.