به زبان ساده، سیستم‌های درب اتوماتیک سیستم‌هایی هستند که درها را به طور خودکار باز می‌کنند، معمولاً با تشخیص نزدیک شدن فرد. درب‌های خودکار با گزینه‌های مختلفی عرضه می‌شوند، می‌توانند درب‌های چرخان یا درهای کشویی باشند.