درب های اتوماتیک نیاز به سنسوری دارند که تشخیص دهد درب چه زمانی باید باز شود . هنگامی که سنسور یک نشانه را تشخیص می دهد، سپس سیگنالی را به مکانیسم عملکرد درب می فرستد. پس از دریافت آن سیگنال، مکانیسم در را باز می کند