درب اتوماتیک شیشه ای ریلی

درب اتوماتیک شیشه ای ریلی،(Automatic rail glass door) این دربها به این صورت می باشد یک لنگه درب ریلی که معمولا از 2.5متر عرض آن بیشتر است بصورت کشویی به سمت راست یا چپ رفته و محیط وردی را به طور کامل باز می کند . درب ریلی برای مکانهایی استفاده می شود که به تمام فضای ورودی پارکینگ نیاز است و یا ابعاد درب به قدری بزرگ و سنگین  باشد که استفاده از مدلهای دو لنگه مقدور نباشد .

کاربرد درب اتوماتیک شیشه ای ریلی

از درب اتوماتیک ریلی میتوان برای فضاهای مسقف و باز استفاده نمود زیرا که باز و بسته شدن این نوع درب مک صدا است و برای ساکنین مزاحمت صدا بسیار کمتر ایجاد می کند . در کشور ما از دربهای ریلی برای مکانهای صنعتی مانند کارخانه ها و انبارها استفاده و نصب می شود .

امروزه نیز از درب ریلی به دلیل کم صدا بودن و زیبایی وهمچنین کم جا بودن در مجتمع های مسکونی و اداری نیز رو به افزایش است . از محدودیتهای دربهای اتوماتیک ریلی می توان به سرعت پایین آن هنگام باز و بسته شدن و الزام داشتن برای فضایی آزاد به اندازه طول درب در جهت دیگر اشاره کرد دربهای اتوماتیک ریلی تنوع خاصی ندارند و همگی تقریبا به یک شکلعمل میکنند . معمولا مرکز اپراتور درب ریلی را در ابتدا و یا انتهای درب قرار داده و نصب میکنند .

درب اتوماتیک شیشه ای ریلی

حرکت چرخ دنده ریل را به حرکت در می آورد و در به جلو و یا عقب حرکت می کند . در ادامه به بخشی از فاکتورهایی که در نصب درب اتوماتیک ریلی باید مد نظر قرار بگیرد مطرح میکنیم . عرض درب که به اندازه آن باید دنده شانه ای پیش بینی کنیم . وزن درب که تاثیر بیشتری در انتخاب موتور درب اتوماتیک ریلی دارد . شرکتهای تولید کننده درب اتوماتیک ریلی را در قدرتهای مختلف که بر حسب وزن سنجیده می شوند طراحی کرده و می سازند که استاندارد آن 500و 800 و 1500 و 2500 و 5000 از جمله آن است .

متعلقات درب اتوماتیک شیشه ای ریلی

متعلقات درب اتوماتیک ریلی شامل : نگه دارنده ال پلیت زیر موتور موتور کلید خلاص کن ریموت کنترل چشمی های مادون قرمز محدود کننده های حرکت می باشد .

مراحل نصب درب اتوماتیک شیشه ای ریلی

انتخاب محل نصب موتور که در انتهای درب ریلی است قرار میگیرد زیر سازی موتور مطابق راهنمای دستگاه و با توجه به ابعاد موتور ریلی بصورت عملیا ت جوشکاری و یا نصب فنداسیون انجام می شود به دلیل اینکه تنها راه ورود سیمها به داخل موتور درب ریلی از محل زیر موتور است باید پیش بینی برایآن صورت گیرد .

پس از مراحل زیر سازی موتور را روی سطح آماده شده گذاشته و توسط پیچهای موبوط موتور را روی پلیت محکم می کنیم پس از قرار دادن موور و ثابت کردن آن اولین شاخه از دنده شانه ای را روی دنده موتور قرار داده و به واسطه یراق اتصال مربوطه روی درب به صورت تراز جوش می دهیم و همچنین در ادامه بقیه ریلها را نیز تراز کرده و جوش میدهیم باید دقت کنیم که اندازه دنده ها نباید از اندازه عرض درب ریلی بیشتر باشد . در مرحله بعدی دنده های شانه ای را ریگلاژ میکنیم بصورتی که حدود 2 میلی متر از روی دنده موتور فاصله داشته باشد تا بتواند به راحتی با دنده ها ارتباط برقرار کند .

یکی از متعلقات درب اتوماتیک ریلی محدود کننده های آن هستند که در ابتدا و انتهای ریل نصب می شوند و حد باز و یا بسته شدن را تعیین میکنند . سیم بندی آن شبیه درب اتوماتیک بازویی است .

ترمینال چشمی توسط دو رشته سیم  به چشمی های بین درب متصل می شود و از ترمینالهای NC  جهت استپ و یا تجهیزات محافظت کننده و از ترمینالهای NO  برایفرمان دادن به مدار و موتور استفاده میکنیم . در پایان در صورتیکه جهت کرد موتور برعکس باشد یا جای دو سیم موتور را عوض کرده و یا اینکه در بعضی مدارات درب اتوماتیک ریلی کلید و یا برنامه ای را برای تغییر جهت موتور قرار داده اند که میتوان از آن استفاده کرد.